Umowa z deweloperem. cz.4

Czytając poprzednie wpisy mogliśmy dowiedzieć się jakie są różnice w poszczególnych rodzajach umów zawieranych z deweloperem. Mówiliśmy o umowie przedwstępnej, umowie rezerwacyjnej oraz umowie deweloperskiej. Kolejną, ostatnią już umową, którą możemy zawrzeć z deweloperem jest umowa sprzedaży. Czy ta umowa różni się od wcześniejszych i kto ją podpisuje?

 

Otóż umowa sprzedaży zawierana jest, podobnie jak umowa deweloperska w formie aktu notarialnego. Podobnie również jak umowa deweloperska przenosi prawa własności na kupującego. Jest jednak znacząca równica. Umowę deweloperską podpisuje osoba fizyczna, umowę sprzedaży zaś osoba nie będąca osobą fizyczną, a kontrahentem.

 

Umowa z deweloperem. cz.3

Jak wspomnieliśmy kolejną omawianą umową będzie umowa deweloperska. W przeciwieństwie do wcześniej wspomnianych umów zawieranych z deweloperem, a mianowicie umowy rezerwacyjnej oraz umowy przedwstępnej, umowa deweloperska jest obligatoryjnie podpisywana u notariusza.

Umowę taką kupujący podpisuje wraz z deweloperem w formie aktu notarialnego w momencie kiedy budowa została już zakończona. Umowa ta podpisywana w celu zakupu mieszkania na sprzedaż od deweloper Poznań przenosi prawa własności na kupującego.

Ostatnią już umową, jest umowa sprzedaży. Na niej właśnie skupimy się w kolejnym wpisie.

Umowa z deweloperem. cz.2

Kupując mieszkanie z rynku ppierwotnego nie każdy zdaje sobie sprawę, że w zależności od stopnia zaawansowania prac oraz od stopnia zainteresowania i decyzji o zakupie danej nieruchomości deweloper może zaproponować nam podpisanie różnych umów.

W ostatnim wpisie przedstawiliśmy rodzaje takich umów, podpisywanych przez nabywców podczas kupowania nieruchomości od deweloper poznań. Pierwszą, nad którą się pochylimy jest umowa rezerwacyjna. Umowę taką podpisuje potencjalny klient z inwestorem. Bardzo często umowa taka jest jednostronnym oświadczeniem, poprzez które nabywca wyraża zainteresowanie mieszkaniem. Przy podpisaniu umowy rezerwacyjnej kupujący w większości przypadków zobowiązuje się do wpłaty 10% wartości nieruchomości. Kwota ta przechodzi na poczet zapłaty za mieszkanie w momencie podpisania umowy przedwstępnej. Już w następnych wpisach przeanalizujemy po krótce kolejną umowę – umowę deweloperską.

Umowa z deweloperem.

 

Kupując mieszkanie na sprzedaż od deweloper Poznań istnieje nieco więcej formalności niż jakbyśmy transakcję tą przeprowadzali z właścicielem nieruchomości z rynku wtórnego. W zależności od tego na jakim etapie jest inwestycja, czy jesteśmy na 100% zdecydowani, czy jeszcze się zastanawiamy nad zakupem, a nie chcemy, aby dane mieszkanie uciekło nam sprzed nosa mamy różne możliwości zawarcia umów. Na każdą z określonych sytuacji mam przygotowaną inną umowę. Przyjrzyjmy się bliżej rodzajom umów, które możemy podpisać z deweloperem.

Mamy kilka rodzajów umów, które możemy podpisać z deweloperem: umowa rezerwacyjna, umowa przedwstępna, umowa deweloperska oraz umowa sprzedaży. Każda z tych umów ma swoje zalety i wady, przy każdej z tych umów należy zwrócić uwagę na inne kwestie. Szczegóły w kolejnym wpisie.

Budowa niezgodna z projektem dewelopera. cz.2

W ostatnim wpisie przybliżyliśmy nieco temat, który chcielibyśmy dziś kontynuować znajdując tym samym odpowiedź na zadane pytania.

Pierwszą i najważniejszą rzeczą w tym przypadku jest umowa deweloperska. Podpisując taką umowę warto przewidzieć wiele możliwości i najprościej się przed nimi zabezpieczyć. Jednym z takich zabezpieczeń jest umieszczenie w umowie zapisu, który będzie chronił kupującego i umożliwiał skierowanie roszczeń przeciw deweloperowi w przypadku, kiedy nasze mieszkanie będzie niezgodne z tym określonym w projekcie.

Jeśli zdarzy się, że powierzchnia mieszkania okaże się dużo większa, to deweloper poznań będzie mógł w związku z tym żądał od nas większej sumy pieniędzy niż zostało to pierwotnie ustalone. Dlatego też należy zabezpieczyć się na taką ewentualność i ustalić górny limit dopuszczalnych dopłat.

Budowa nie zgodna z projektem dewelopera.

 

Kiedy decydujemy się na zakup mieszkania od deweloper poznań jeszcze na etapie budowy mamy możliwość obserwowania tego, jak powstaje nasze nowe lokum. Chociaż wiele osób boi się zakupów nieruchomości na etapie tzw. „dziury w ziemi” ponieważ w pewnym sensie kupuje przysłowiowego kota w worku, to zakup na tym etapie ma również swoje zalety. Między innymi umożliwia on weryfikację tego czy budowa postępuje zgodnie z projektem. Kupując mieszkanie na sprzedaż na etapie budowy inwestycji jesteśmy również w stanie stwierdzić czy zawarte w projekcie określone materiały rzeczywiście wykorzystywane są na budowie. Co robić jeśli dzieje się inaczej?

Istnieją niestety przypadki, kiedy w związku z oszczędnościami bądź z innych powodów, deweloper używa zamiast określonych w projekcie materiałów budowlanych np. tańszych zamienników. Może również zdarzyć się, że nasze mieszkanie będzie dużo mniejsze lub dużo większe niż w to, które zakupiliśmy zgodnie z projektem. Jak należy postąpić w takim przypadku, aby nie narażać się na koszty czy innego rodzaju problemy z tym faktem związane?

Kwestie sporne deweloperskich usterek. Cz.2

 

W ostatnim wpisie pisaliśmy o możliwościach jakie ma kupujący, kiedy usterka jest istotna. Jedną z nich jest odstąpienie od umowy, drugą natomiast żądanie obniżenia ceny. W tym ostatnim przypadku kwotę o jaką możemy negocjować obniżenie ceny zakupu mieszkania bądź nieruchomości obliczamy na postawie wyceny lokalu pełnowartościowego oraz tego z wadą. O różnicę tę mamy prawo żądać obniżenia ceny zakupu. Kiedy nabywca nieruchomości zdecyduje się na odstąpienie od umowy, a zdążył już wykończyć swój lokal, to jego przywrócenie do stanu deweloperskiego leży w gestii dewelopera.

Dodatkowo, deweloper ma możliwość odmowy usunięcia wady. Taka sytuacja może zdarzyć się w momencie, kiedy koszt jej usunięcia jest większy od samej wartości nieruchomości.

Co w przypadku kiedy wada nie jest istotna? W takiej sytuacji, klient przede wszystkim nie ma możliwości odstąpienia na tej podstawie od umowy.

Kwestie sporne deweloperskich usterek.

W ostatnich tygodniach pochyliliśmy się nad tematem usterek, w przypadku zakupu mieszkania na sprzedaż, np. od dewelopera Poznań. Mogliśmy dowiedzieć się, jakie prawa w tej kwestii ma kupujący oraz jakie są obowiązki każdej ze stron transakcji. Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć istotną sprawę, jaką są sytuacje sporne w przypadku usterek deweloperskich. Jakie zatem możliwości ma kupujący w przypadku, gdy sytuacja nie jest jednoznaczna?

Pierwszą z sytuacji jest ta, w której wada jest istotna. Jak może  w tym przypadku postąpić nabywca? Otóż, po pierwsze Klient w takim przypadku, kiedy wada jest istotna, ale sytuacja jest sporna ma prawo odstąpić od umowy. Drugą opcją jaką ma nabywca nieruchomości jest żądanie obniżenia ceny.

Deweloperskie usterki. Cz.4

Wiemy już czym nieco więcej na temat samych wad, które mogą pojawić się po oddaniu mieszkania jego nabywcom. Jakie kroki należy jednak wykonać, aby taką usterkę zgłosić?

Pierwszym krokiem, który należy w tym wykonać jest zgłoszenie wady deweloperowi. Informację tę przekazujemy mailowo, pisemnie bądź w inny ustalony wcześniej sposób. Istotna jest, aby załączyć do zgłoszenia jak najdokładniejszą dokumentację zdjęciową.

Po zgłoszeniu usterki czy wady deweloper ma 14 dni na przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie oraz podanie terminu naprawy w przypadku uznania usterki. Po tym fakcie deweloper musi usterkę usunąć niezwłocznie. Ma na to maksymalnie 14 dni.

Istotne jest, iż kupujący ma na zgłoszenie usterki maksymalnie 3 miesiące od momentu jej pojawienia się. Jeśli usterka czy wada będą zgłoszone po tym terminie, deweloper może jej nie uznać.

Deweloperskie usterki. Cz.3

Dowiedzieliśmy się ostatnio trochę o samej rękojmi deweloperskiej. Wiemy również, że przez 5 lat nabywca nieruchomości ma możliwość zgłoszenia usterki. Jakie jednak usterki obejmuje wspomniana rękojmia?

Rodzaje usterek podzielić można na dwie grupy. W pierwszej z nich znajdują się wady istotne, w drugiej natomiast wady nieistotne. Co takiego kryje się pod tymi pojęciami.

Wady istotne, to takie, które uniemożliwiają korzystanie z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przy tego rodzaju wadach niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości. W konsekwencji następuje obniżenie wartości rynkowej nieruchomości. Przykładem wad istotnych są m. in. Wady konstrukcyjne, których skutkiem są na przykład spore pęknięcia ścian czy stropów.

Drugą grupą wad, są wadu nieistotne. Do grupy tej należą wady, których pojawienie się nie ogranicza, ani nie uniemożliwia korzystanie z mieszkania. Nie wpływają one na funkcjonowanie, ani wartość nieruchomości. Jako przykład takiej wady możemy podać np. grzyb na ścianie.